اخرین محصولات ثبت شده

روابط بين‌فردي مؤثر

هدف كلي: آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت رفتار جرأت‌مندانه

هدف كلي: آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي مهارت جرأت‌ورزي

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طبقه بندی اختلالات عصبی-رشدی

طبقه بندی اختلالات عصبی-رشدی (Neurodevelopmental Disorders)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاب آوری و عزت نفس

عزت نفس بالا یکی از مهم ترین عوامل رشد اجتماعی است . عزت نفس افراد متاثر از تجارب ، رویدادها و شرایط زندگی آنهاست . با این وجود عزت نفس چیزی است که افراد می توانند آن را توسعه بدهند و با کسب مهارت و تجربه آن را کنترل کنند. برای این کار هر کس باید بداند چه چیزی در او احساس خوب به وجود می آورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

CBTمقدماتی در خصوص

شناخت درمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سایکودرام و روان نمایشگری - ادبیات پژوهشی سایکودرام و روان نمایشگری

مبانی نظری سایکودرام و روان نمایشگری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری گروه درمانی آدلری - روان درمانی آدلری

مبانی نظری گروه درمانی آدلری - روان درمانی آدلری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری موسیقی درمانی- ادبیات پژوهشی موسیقی درمانی

مبانی نظری موسیقی درمانی ؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری کمک طلبی - ادبیات پژوهشی کمک طلبی

مبانی نظری کمک طلبی ؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری درمان فعال سازی رفتاری ، ادبیات پژوهشی درمان فعال سازی رفتاری

مبانی نظری درمان فعال سازی رفتاری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری خود شفقت ورزی - ادبیات پژوهشی شفقت خود

مبانی نظری خود شفقت ورزی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل