اخرین محصولات ثبت شده

مبانی نظری سایکودرام و روان نمایشگری - ادبیات پژوهشی سایکودرام و روان نمایشگری

مبانی نظری سایکودرام و روان نمایشگری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری گروه درمانی آدلری - روان درمانی آدلری

مبانی نظری گروه درمانی آدلری - روان درمانی آدلری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری موسیقی درمانی- ادبیات پژوهشی موسیقی درمانی

مبانی نظری موسیقی درمانی ؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری کمک طلبی - ادبیات پژوهشی کمک طلبی

مبانی نظری کمک طلبی ؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری درمان فعال سازی رفتاری ، ادبیات پژوهشی درمان فعال سازی رفتاری

مبانی نظری درمان فعال سازی رفتاری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری خود شفقت ورزی - ادبیات پژوهشی شفقت خود

مبانی نظری خود شفقت ورزی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سیستم های مغزی رفتاری - ادبیات پژوهشی سیستم های مغزی رفتاری

مبانی نظری سیستم های مغزی رفتاری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سندرم روده تحریک پذیر-ادبیات پژوهشی سندرم روده تحریک پذیر

مبانی نظری سندرم روده تحریک پذیر؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA ؛ پاورقی؛

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس تجدید نظر شده تأثیر حوادث وایس و مارمر (IES-R)

IES اولین ابزار تشخیصی استرس بعد از سانحه بود و قبل از این که معیارهای تشخیص اختلال استرس بعد از سانحه در DSM - III  مشخص شود، ابداع گردید و البته فاقد بعد برانگیختگی اختلال استرس بعد از سانحه بر طبق معیارهای تشخیصی DSM-IV می باشد. نسخه تجد...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبیه سازی مقاله یک سیستم تصمیم یار در تشخیص تومور مغزی در تصاویر تومور مغزی

A Decision Support System in Brain Tumor Detection and Localization in Nominated Areas in MR Images

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یک سیستم تصمیم یار در تشخیص تومور مغزی در تصاویر تومور مغزی

A Decision Support System in Brain Tumor Detection and Localization in Nominated Areas in MR Images

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله طراحی و تحلیل پروتکل تبدیل کلید تصدیق شده مبتنی بر رمزعبور سه طرفه

Design and analysis of a three party password-based 4 authenticated key exchange protocol using extended chaotic 5 maps

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل